SLS TISK

Technologie pomoci SLS tisku

SLS (Selective Laser Sintering) používá jako vstupní materiál práškové polyamidy – Nylon. Tento typ 3D tisku se používá zejména pro malé a střední výrobní série a z názvu vyplývá, že se jedná o technologii, kdy se pomocí laseru spéká podle vložených dat po vrstvách. Tato technologie najde zastoupení v lékařství a průmyslu.

Velkou výhodou toho typu 3D tisku jsou dobré mechanické vlastnosti, nárazu vzdornost a pevnost vytištěných dílů. Během tisku není třeba podpor ani u složitých geometrických tvarů. Nespotřebovaný prášek je znovu použitelný.

Struktura a porozita po tisku může být drobnou nevýhodou. Tato metoda tisku má úzkou nabídku materiálů a po tisku je vždy potřeba důkladně odstranit všechen nespečený prášek.

  • Vstupním materiálem je termoplastový prášek (nylon)
  • Maximální rozměr dílu 165x165x300mm
  • Výstupem jsou houževnaté, pevné funkční díly k přímému použití