FFF/FDM TISK

Technologie pomoci FFF/FDM tisku

V dnešní době je FFF (Fused Filament Fabrication) nebo také FDM (Fused Deposition Modeling) nejrozšířenější a nejdostupnější metodu 3D tisku.

Jedná se o proces, kdy se roztavený termoplast ve formě struny daného průměru pokládá rozehřátý na desku po vrstvách až vznikne požadovaný díl ze vstupních 3D dat. Tato technologie má široké využití v oblasti vývoje, výroby nástrojů, montážních a kontrolních přípravků, v architektuře, tvorbě prototypů a dalších.

Široké zastoupení je zejména v malých hobby stolních tiskárnách pro levnější výrobu. Na složitější tisky s větším požadavkem na detail jsou používány průmyslové profesionální 3D tiskárny.

Výhodou FFF/FDM tisku je jednoznačně velký výběr vstupních materiálů v různých barvách, tisk ultra polymerů a kompozitních strun. Možnost použití rozpustných podpor při vícetryskové tiskárně. Nevýhodou můžou být různé mechanické vlastnosti napříč vrstvami. Viditelnost vrstev na povrchu (tisk 0,05-0,4mm) – některé materiály je možné leštit. S velikostí dílu se prodlužuje i tiskový čas.

  • Vstupní materiál je tisková struna (filament)
  • Maximální rozměr dílu 430x430x600mm
  • Široká škála vstupních materiálů a barev
  • Možné použití rozpustných podpor